Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaaja-
koulutus

Ohjaajana olet majakka, suunnannäyttäjä

 • Sinä toimit opiskelijalle esimerkkinä oman alasi ammattilaisesta.
 • Kun kannustat opiskelijaa kysymään, rohkaiset häntä oma-aloitteisuuteen ja motivoit oppimaan uutta.
 • On hyvä antaa opiskelijan itse keksiä ratkaisuja työtehtävien tuomiin haasteisiin.

Työhön perehdyttäminen auttaa opiskelijan onnistumisen alkuun!

 • Sinä tunnet oman työpaikkasi. Olet paras henkilö kertomaan siitä opiskelijalle.
 • Perehdytät hänet työtehtäviinsä sekä työyhteisösi pelisääntöihin.
 • Samalla saat mahdollisuuden tutustua opiskelijaan ja hänen tapaansa omaksua asioita.

Jokainen opiskelija on ohjauksen arvoinen

 • Annat ohjeita työtehtävien suorittamiseen. Tämä mahdollistaa tekemisen ja oppimisen sujuvuuden.
 • Asioiden läpikäymisen jälkeen on hyvä varmistaa ohjeiden ymmärtäminen.
 • Tietotaidoltaan opiskelijat ovat erilaisia. Huomioithan tämän ohjatessasi heitä.
 • Aina ei tarvitse olla huippurakentava. Palautteena pari sanaa käytävällä saattaa riittää.

” Ei mittää hättää” – otamme tämän oppimisen kannalta

 • Kuulet opiskelijan työssä oppimisen yhteydessä käytettävän HOKS-sanaa. Se on lyhenne henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta.
 • HOKSiin merkitään työelämässä oppimisen tavoitteet ja työtehtävät, jotka näkyvät myös sopimuslomakkeissa.
 • Käyt nämä tavoitteet lävitse yhdessä opettajan ja opiskelijan kanssa.
 • On hyvä muistaa, että tavoitteet vaihtelevat opiskelijan osaamisen mukaan.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

 • Osallistut opiskelijan ja opettajan kanssa näytön suunnitteluun.
 • Näytössä otetaan huomioon työpaikan aikataulut, työtehtävät sekä opiskelijan taitotaso.
 • Opettaja vastaa aina näytön suunnittelusta ja aikataulusta. Hän perehdyttää sinut sen käytännön toteutukseen.

Osallistut osaamisen arviointiin

 • Opettaja vastaa osaamisen arvioinnista, ja hänen tehtävänsä on perehdyttää sinut tähän tehtävään.
 • Sinä tuot työelämän näkemyksen arviointiin.
 • Osaamisen arviointi on aina suunnitelmallista toimintaa. Siinä arvioidaan, miten opiskelija suorittaa etukäteen sovitut tehtävänsä.
 • Yhteistyö opettajan ja työelämän välillä takaa onnistuneen arvioinnin.

Kaikki onnistuu yhdessä tehden!

 • Opettaja toimii aina työpaikkaohjaajan tukena, kaikissa ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä.
 • Pulmatilanteissa, ota rohkeasti yhteyttä opettajaan.
 • Olet tärkeä lenkki oppilaitoksen ja työelämän välisessä yhteistyössä.

Huippuohjaajat on työpaikkaohjaamista käsittelevä podcast-sarja työpaikkaohjaajille ja kaikille asiasta kiinnostuneille.

Podcastin viidessä jaksossa keskustellaan työpaikkaohjaamisen arjesta ja käytännöistä ammattiopetuksen ammattilaisten, työelämän edustajan ja opiskelijan kanssa.
Mitä työpaikkaohjaaminen on? Mitä hyötyjä opiskelijoista on työpaikoille? Miten työpaikkaohjaamista kannattaa suunnitella? Mitä työpaikkaohjaaja hyötyy ohjaamisesta? Millainen on opiskelijan mielestä hyvä työpaikkaohjaaja? Miten työpaikkaohjaaja oppii arvioimaan opiskelijaa? Podcastit toimittaa Elina Jäntti.

Jakso 1:

Työpaikkojen ei tarvitse mennä spagaatiin, vaan opiskelija oppii työpaikalla niitä asioita, joita siellä työnä tehdään

Kuuntele podcast

Jakso 2:

Työpaikkaohjaajaminen on kaikkien osapuolten yhteistyötä

Kuuntele podcast

Jakso 3:

Mukavaahan se opiskelijan ohjaaminen on ja avartavaa, ja samalla siinä itse oppii

Kuuntele podcast

Jakso 4:

Hyvä työpaikkaohjaaja auttaa tarvittaessa ja neuvoo, vaikka opiskelija ei apua pyytäisikään

Kuuntele podcast

Jakso 5:

Arviointi on pääosin keskustelua ja palautetta siitä, miten opiskelijan osaaminen on kehittynyt

Kuuntele podcast

 • Ammattiopistoissa sinulla on mahdollisuus osallistua ilmaiseen työpaikkaohjaajakoulutukseen.
 • Lisätietoja saat esimerkiksi koulun nettisivuilta.

Kiitos kiinnostuksesta ja muista ei mittää hättää, yhdessä tehden onnistumme!

logo
logo_400x3003